Comuna Braloștița se găsește în partea de S-V a țării, făcând parte din configurația nordică a județul Dolj, aflându-se la N de Craiova în Lunca Jiului, la o distanță de 34 km de municipiul Craiova și 15 km de orașul Filiași.

Atestarea primei școli pe teritoriul Braloștiței este plasată de tradiția orală pe vremea lui Matei Basarab, întâlnirile care au învățat copiii satului petrecându-se în biserică.

Surse istorice confirmă existența învățământului în zona Braloștița între anii 1864-1898 și sunt legate de legislația școlară elaborată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În această perioadă funcționa un local școlar cu două săli de clasă în care învățau copii de clasele I-V. În perioada 1912-1913 se menționează frecventarea școlii de către 44 copii în clasa I, 18 în clasa a II-a, 26 în clasa a III-a, 25 în clasa a IV-a, 13 în clasa a V-a. Actualmente în acest local funcționează Grădinița Braloștița.

Școala Braloștița – corpul A a fost construit în anul 1968, corpul B în 1972-1974, Școala Sfircea în 1968, Școala Schitu în 1972-1974, Școala Racovița în 1972-1974, Școala Ciocane în 1968.

Rețeaua școlară la nivelul Școlii Gimnaziale Braloștița se prezintă astfel:

  • Grădinițe: Braloștița, Schitu, Sfircea, Ciocane, Racovița, Valea Fântânilor
  • Școli primare: Schitu, Sfircea
  • Școli gimnaziale: Valea Fântânilor, Braloștița