Titlul proiectului (Project title): Educație remedială – o șansă pentru elevii cu dificultăți de învățare

GA.DGII.411.2021 PO 690224

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea rezultatelor obținute de absolvenții ciclului gimnazial la examenul național de evaluare
națională prin facilitarea accesului la educație al elevilor proveniți din medii dezavantajate sau care prezintă risc de eșec școlar, prin conceperea de activități pedagogice de sprijin prin implementarea unor măsuri care să crească tranziția acestora spre învățământul liceal.
Grupul țintă cuprinde 20 de elevi din grupuri dezavantajate din clasa a VIII-a, din Școala Gimnazială Braloştiţa.
Pe termen lung, aceste programe de pregătire suplimentară cât și activitățile de consiliere vor contribui la eficientizarea sistemului de predare a disciplinelor de examen, prin formarea cadrelor didactice într-un mediu constituit dintr-o serie de abordări și stiluri de predare moderne, interactive și bazate pe instrumente software specializate care vor ajuta tinerii să devină cursanți pe deplin autonomi și să dobândească competențele cheie de care vor avea nevoie într-o societate bazată pe cunoaștere. De asemenea, activitățile propuse vor contribui la reducerea eșecului școlar și îmbunatățirea rezultatelor la examenele naționale.

Sustenabilitate: Proiectul contribuie semnificativ, prin toate categoriile de beneficiari, la dezvoltarea unei culturi a învățării adecvate nevoilor și intereselor vârstelor elevilor de gimnaziu. Rezultatele proiectului vor fi transferate pentru a extinde oferta de învățare și formare de competențe cheie necesare elevilor și la nivelul clase din învățământul gimnazial.

Educație remedială – o șansă pentru elevii cu dificultăți de învățare