OFERTA  EDUCAȚIONALĂ

An școlar 2020-2021

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRALOȘTIȚA

 

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂTII ŞCOLARE:

 • Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRALOȘTIȚA
 • Adresa: Str. Stadionului, nr. 6
 • Tel/fax 0251450901;
 • E-mail: scoalabralostita@yahoo.com
 • Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi
 • Orarul şcolii: 8.00-19.00 – două schimburi:
 • 8:00-13:00 clasele I-IV Braloștița, Valea Fântânilor și 8:00-14:00 clasele V-VIII-  Școala Braloștița;
 • 12:30-18:00 clasele V-VIII – Valea Fântânilor
 • Limba de predare: limba română.

 

MISIUNEA ŞCOLII

Eficiență, performanță, calitate!

Şcoala Gimnazială Braloștița  este  o  şcoală  în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul  tuturor elevilor săi,  astfel încât  ,,mâine să fii mai bun ca azi” !

Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale Braloștița  să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență “competențele cheie” necesare atât pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare cât și pentru viață.

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, pentru cei care vor să facă performanță.

 

VIZIUNEA ȘCOLII

Ne propunem să devenim una din școlile  apreciate de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

Pe lângă curriculum-ul național, școala oferă elevilor și un curriculum la decizia școlii, ore prestate de cadre didactice pregătite  din punct de vedere profesional și nu numai.

Astfel în programele de opțional există: -la clasele primare CDȘ-Limba engleză, Prietena mea, cartea; Să deslușim tainele matematicii;

-la clasele V-VIII –CDȘ – Geoinformatică; Istorie și literatură prin lectură, Literatură și istorie în operele literare, Holocaust, Matematică Opțional.

 

Școala dispune de:

 • 8 săli de clasă, unde învață  8 clase într-un singur schimb, la Școala Gimnazială Braloștița:

Clasele  I, II, III, IV – dimineață;

Clasele V-VIII – dimineață.

 • Separat, în corpul nou al grădiniței învață preșcolarii și clasa Pregătitoare
 • La structura Valea Fântânilor exista 4 săli de clasă, unde învață 8 clase în două schimburi:
  • Clasele PREGĂTITOARE, I, II, IV – dimineață ;
  • Clasa a III a după-amiază
  • Clasele VI-VIII – după-amiază.
 • La Structura Ciocane există 2 săli de clasă , unde învață o grupă de preșcolari.
 • La Structura Schitu și Sfârcea există 2 săli de clasă, unde învață o grupă de preșcolari.
 • La structura Racovița exista 2 săli de clasă în care învață o grupă de preșcolari

Număr clase:

 • Învățământ primar 10 clase: 2 (P), 2(I), 2(II), 2(III), 2(IV)
 • Învățământ secundar inferior 8 clase: 2(V), 2(VI), 2(VII), 2(VIII)

Săli cu destinație specială:

 • cabinet de informatică – dotat cu calculatoare legate în rețea, scanner, imprimantă
 • Bibliotecă – cu un număr de peste 4000 volume; dotată cu calculator + imprimantă
 • Un cabinet- director – dotat cu calculator + imprimantă, Xerox
 • Un cabinet- director adjunct – dotat cu calculator + imprimantă, xerox
 • Cancelarie pentru personalul didactic pentru profesori și o cancelarie pentru învățători
 • Două săli pentru secretariat și contabilitate – dotate fiecare cu calculator + imprimantă, xerox, conectare la Internet
 • Cameră pentru programul „Lapte și corn”
 • Anexă pentru personalul nedidactic al școlii
 • Sală de festivități
 • 2 grupuri sanitare
 • Teren de sport

 

RESURSE UMANE

Personalul școlii:

Personal didactic – 34 cadre didactice

 • Ciclu primar : 10 cadre didactice
 • Ciclul preșcolar: 6 cadre didactice
 • Ciclul secundar inferior – 18 profesori

Personal didactic auxiliar:

 • 1 contabil
 • 1 secretar
 • 1 bibliotecar

 

Ofertă educațională 2020-2021